'I never teach my pupils,

I only attempt to provide the conditions

in which they can learn'

(Albert Einstein)

Visie op leren en ontwikkelen

 

Bij Skucha-consultancy&training geloven we in het belang van het creëren van een veilige, inclusieve en verantwoorde leeromgeving waarin de lerende centraal staat en iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. We willen een omgeving creëren waarin deelnemers zich vrij voelen om hun gedachten te delen en van elkaar te leren. Ons doel is om een positieve en ondersteunende sfeer te bevorderen waarin iedereen kan groeien en floreren. Hierbij werken wij met de volgende uitgangspunten;

Sociaal-constructief

We streven naar het creëren van een sociaal-constructieve leeromgeving waarin het leerproces gezien wordt als een sociaal en actief proces van kennisverwerving waarbij de kennis ontstaat, gedeeld en geconstrueerd wordt met anderen.

Krachtig & veilig

We werken aan naar het opzetten van krachtige en veilige leeromgevingen waarin iedereen de ruimte heeft om te groeien en te leren.

Urgent & uitdagend

Onze programma's zijn urgent en uitdagend, ontworpen om mensen uit te dagen en hen te inspireren tot persoonlijke en professionele groei.

Contextueel

We geloven dat een programma dat gericht is op de context van de deelnemers het meest effectief is. Daarom passen we onze programma's aan op basis van de specifieke behoeften en uitdagingen van uw organisatie en streven we naar het leren in een herkenbare en context rijke omgeving met als doel een zo groot mogelijke transfer te kunnen maken van het geleerde naar de praktijk.

Hoge impact

Met onze trainingen en coaching streven wij naar een hoge impact, niet alleen op de individuele lerende of het team, maar ook op de organisatie als geheel. We streven ernaar om echte verandering teweeg te brengen in de manier waarop mensen denken, werken en samenwerken.

Actueel & relevant

Onze aanpak is actueel en relevant, we richten ons op de nieuwste thema's en inhoud die relevant zijn voor uw sector en organisatie.