'De onzichtbare onderstroom van de groepsdynamica kan een groepseffect teweegbrengen dat krachtiger is dan de som der delen, of hij kan de groep ten onder laten gaan'

(M.F.R Kets de Vries)  

Executive (Team) Coaching 

 

Goed teamwerk en goed functionerende teams zijn essentieel voor de doelmatigheid en effectiviteit van uw organisatie. Helaas werken niet alle teams altijd even functioneel en kan het werken met en/of in teams soms als uitdagend of zelfs problematisch ervaren worden. Heeft u als leidinggevende behoefte aan beter functionerende teams en bent u op zoek naar iemand die professioneel met u mee denkt, neem dan contact met mij op voor een passend advies. 

 

Team Coaching

Team coaching is een effectieve manier om het professionele gedrag, de interactie en samenwerking van het team inzichtelijk te maken en te vergroten, teneinde de prestaties van het team en de organisatie te verhogen. Samen met u en uw team zal ik afhankelijk van de vraag en de ontwikkelfase van het team een passend coachingstraject voorstellen.

Bij de teamcoachingstrajecten vind ik de betrokkenheid en zichtbaarheid van de leidinggevende belangrijk en is het gewenst dat de leiding verantwoordelijkheid toont voor het traject wat we met elkaar aangaan. 

 

Executive Coaching

Bij Executive Coaching begeleid ik u bij het versterken van uw verbindend leiderschap, met als doel uzelf als leidinggevende bewuster in te kunnen zetten en vanuit betrokkenheid, veiligheid en met vertrouwen teamleden meer intrinsiek te motiveren een bijdrage te leveren in een teamproces of organisatieverandering. De coaching zal zich hiertoe met name richten op het effect wat u als leidinggevende creëert in de interactie met uw omgeving en de vraag hoe dit zich verhoudt tot u als mens en professional. Hierbij staat reflectie op de eigen persoon, de eigen ervaring en de relatie tot uw omgeving centraal.

Executive coaching is geen eenmalige sessie, maar een traject over een langere periode in diverse context en vraagt van u de nodige motivatie, bereidheid en moed om persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.